Skip to main content

Het verband tussen melatonine en zinkopname

Het verband tussen melatonine en zinkopnameHoewel melatonine vooral gekend is als het slaaphormoon, is het ook van levensbelang voor het spijsverteringsstelsel en de opname van zink. Lage zinkwaarden verhogen het risico op infectiegevaar, huidproblemen, haarverlies, verminderde vruchtbaarheid, en verschillende tekenen van veroudering. Studies tonen aan dat melatoninesupplementen in staat zijn om de opname van zink door het lichaam te verhogen met als bijkomend voordelig effect een verbetering van de slaap.

Lees meer over de invloed van melatonine op de vertering en op de opname van zinkHet verband tussen melatonine en zinkopname

Sterke botten met melatonine

Sterke botten met melatonine

Uit een onderzoek blijkt dat oude ratten die melatoninesupplementen krijgen, sterkere botten hebben. Daarmee wordt bevestigd wat in eerdere studies is vastgesteld, namelijk dat dit hormoon gunstige effecten heeft op de botmassa. Andere studies suggereren ook dat de optimale melatoninedosering voor slaapproblemen niet noodzakelijk een hoge dosis hoeft te zijn.

Lees meer …Sterke botten met melatonine

Nachtwerk officieel aangeduid als risicofactor voor kanker

Het Internationaal Agentschap voor onderzoek naar kanker beschouwt nachtwerk als een gedeeltelijke verklaring waarom sommige mensen meer risico lopen op borstkanker of prostaatkanker.

Nachtwerk officieel aangeduid als risicofactor voor kankerNaar schatting zou zo'n 20% van de actieve bevolking in ontwikkelde landen mogelijk een hoger risico lopen om borst- of prostaatkanker te krijgen. Deskundigen noemen nachtdiensten als een essentiële factor om dit probleem te begrijpen. Om dezelfde reden heeft het Internationaal Agentschap voor onderzoek naar kanker (het agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie) officieel besloten om nachtwerk op de lijst van mogelijke carcinogenen te plaatsen.

Er is nog een debat gaande over nachtwerk en de mogelijke gevolgen ervan voor kanker, maar verschillende studies (waarvan enkele zijn uitgevoerd door Deense kankeronderzoekers) hebben duidelijk aangetoond dat vrouwen die na zonsondergang hun brood verdienen, meer risico lopen om borstkanker te krijgen.

Lees meer …Nachtwerk officieel aangeduid als risicofactor voor kanker

Chemische stof in de hersenen zorgt voor betere slaap voor astmapatiënten

Volgens een studie is melatonine, een natuurlijke stof die wordt geproduceerd in onze hersenen, nuttig als slaaphulpmiddel voor mensen die lijden aan lichte of matige astma.

Chemische stof in de hersenen zorgt voor betere slaap voor astmapatiëntenMoeite met inslapen is erg vervelend. En het wordt alleen maar erger als u ook aan astma lijdt. Maar volgens een in november 2004 in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine gepubliceerde wetenschappelijke studie helpt het om een supplement te nemen met een natuurlijke stof, melatonine. In een onderzoek onder 22 vrouwen met lichte tot matige astma ervoeren vrouwen die twee uur voor het slapengaan drie milligram melatonine kregen toegediend een aanzienlijke verbetering van hun slaapkwaliteit vergeleken met vrouwen die een inactief placebo kregen. De patiënten in de melatoninegroep vielen volgens de wetenschappers sneller in slaap en sliepen langer. Bovendien had het melatoninesupplement geen gevolgen voor de astmasymptomen. Op basis van deze resultaten concludeerde het team van Braziliaanse onderzoekers geleid door dr. Pedro F.C. de Bruin van de Universidade Federal do Ceara in Fortaleza dat melatonine een veelbelovende stof is om de slaapkwaliteit van deze patiënten te verbeteren. Toch menen zij dat verder onderzoek noodzakelijk is alvorens de stof veilig kan worden aanbevolen aan astmapatiënten.

Lees meer …Chemische stof in de hersenen zorgt voor betere slaap voor astmapatiënten

Nachtdienst verhoogt mogelijk risico op kanker

Meer en meer bewijs duidt erop dat vrouwen die nachtdienst doen meer risico lopen om borstkanker te ontwikkelen. Het gaat dan met name om vrouwen die echte nachtdiensten werken, van middernacht tot vroeg in de ochtend. Twee nieuwe Amerikaanse studies hebben een verband aangetoond tussen nachtdiensten op het werk en een verhoogde kans op borstkanker.

Nachtdienst verhoogt mogelijk risico op kankerBovendien suggereert nu ook een Deense studie dat er een verband bestaat tussen de twee. Deskundigen leggen uit dat bij mensen die 's nachts worden blootgesteld aan kunstlicht de natuurlijke afscheiding van melatonine (een hormoon dat het circadiane ritme regelt) wordt onderdrukt. Dat zou het probleem veroorzaken. Volgens Johnni Hansen van de Danish Cancer Society leidt de verstoorde melatonineproductie in het lichaam tot een verhoogde afgifte van oestrogeen in de eierstokken, wat mogelijk bijdraagt tot een hoger risico op borstkanker. Tegelijkertijd is melatonine een krachtige antioxidant. Laboratoriumtests hebben aangetoond dat de stof een aantal vormen van kanker (borst-, baarmoeder- en longkanker) kan afremmen.

Lees meer …Nachtdienst verhoogt mogelijk risico op kanker

Sleutel voor een langer leven?

In tijden waarin we voortdurend op zoek zijn naar manieren om onze levensduur te verlengen, lijkt melatonine veelbelovende toekomstperspectieven te bieden. Onderzoekers hebben dierproeven uitgevoerd waaruit blijkt dat muizen die melatonine in hun drinkwater krijgen, substantieel jeugdiger blijven dan muizen die geen melatonine kregen.

Sleutel voor een langer leven?In een studie van 20 muizen van 19 maanden oud kreeg de helft van de muizen melatonine toegediend. De gemiddelde levensduur van de muizen die melatonine kregen nam met maar liefst 20% toe vergeleken met de muizen die de stimulerende voedingsstof niet kregen. Onderzoekers zagen ook dat de muizen die melatonine kregen geen typische kenmerken van veroudering vertoonden. Met andere woorden: deze muizen verloren geen gewicht, vertraagden niet en ging niet zitten in de gebogen houding die kenmerkend is voor ouder wordende muizen. Hun vacht werd ook niet droog en vlekkerig, maar bleef dik en glanzend.

Lees meer …Sleutel voor een langer leven?

Slank met melatonine

Kunnen mensen die melatoninesupplementen nemen hun hoeveelheid bruine vetcellen (cellen die vet verbanden) doen toenemen? Dat moet worden nagegaan, maar studies met ratten hebben aangetoond dat ratten met behulp van melatonine de ophoping van vetweefsel kunnen verminderen zonder dat ze daarvoor minder hoeven te eten of meer hoeven te bewegen.

Slank met melatonineOnderzoek heeft aangetoond dat knaagdieren die melatoninesupplementen krijgen minder vetweefsel ophopen en zo dus ook obesitas beperken, en dat ongeacht voeding of lichaamsbeweging. Dit suggereert dat melatonine helpt om calorieën uit voeding om te zetten in warmte in plaats van in vet. De hypothese dat dit ook voor mensen zou werken, wordt ondersteund door een eerdere waarneming. Van melatonine-aanvulling is immers aangetoond dat het gunstige effecten heeft voor het metabolisme van mensen met diabetes en mensen met veel triglyceriden (vet) in het bloed.

Lees meer …Slank met melatonine