Skip to main content

Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de regels en voorwaarden die van toepassing zijn voor koop en verkoop via melatonine.bio

Administratie

De administratie van aankopen en verkopen op melatonine.bio wordt gevoerd door:

Healthandscience.eu ApS
Simmerstedvej 201
DK 6100 Haderslev
BTW DK17643339

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorwaarden en productbeschrijving

Healthandscience.eu verkoopt boeken via onze webshop aan bedrijven, openbare instellingen en particulieren. Kopers dienen 18 jaar of ouder te zijn om orders via de webshop te kunnen plaatsen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de productinformatie en behouden ons het recht voor prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Door aankopen te doen via healthandscience.eu accepteert u onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Bovendien accepteert u bij uw aankopen in onze webshop dat wij uw contactinformatie en uw telefoonnummer - en in geval van bedrijven ook het BTW-nummer - in onze consumentendatabase opnemen teneinde uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Als u een bestelling plaatst in onze webshop, ontvangt u automatisch een orderbevestiging met informatie over uw bestelling.

Nota bene: bestellingen voor levering binnen de EU zijn alleen online te plaatsen. Voor levering aan adressen in het buitenland dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

Verkoop en levering

Alle productprijzen zijn in euro's (EUR) en Deense kronen (DKK), inclusief 25% Deense BTW (VAT) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Voor leveringen buiten Denemarken gelden specifieke belastingregels.

Bedrijven binnen de EU

Bij bestellingen van bij het handelsregister geregistreerde bedrijven wordt geen BTW berekend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) alle bestelde artikelen worden fysiek naar een ander EU-land getransporteerd; 2) het EU-VAT-nummer van de koper staat geregistreerd in een ander EU-land dan Denemarken en staat vermeld op de factuur. Als aan één of meer van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de koper de Deense BTW in rekening gebracht. Het is dus altijd noodzakelijk dat alle bestelde artikelen Denemarken verlaten en dat het EU-VAT-nummer van de koper op de factuur vermeld staat.

Consumenten binnen de EU

Bij bestellingen van particulieren wordt de Deense BTW (25%) in rekening gebracht.

Bedrijven en consumenten buiten de EU

Bij bestellingen van bedrijven en/of particulieren van buiten de EU wordt de Deens BTW niet in rekening gebracht.

Nota bene: bij leveringen buiten de EU heft de nationale douanedienst in het land van ontvangst wellicht invoerrechten; ook kan er additieve nationale BTW over de bestelling worden berekend. Healthandscience.eu is niet verantwoordelijk voor het innen van invoerrechten of additieve BTW-heffingen in landen buiten de EU. In sommige gevallen heffen douanediensten de invoerrechten direct van de transporteur, die de extra kosten vervolgens doorberekent aan de ontvanger van de bestelling.

Bestelling

Wanneer u het boek of de boeken hebt gevonden die u wilt kopen, voert u uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer in. Verplichte informatie is gemarkeerd met een rode ster. Controleer of u uw bestelinformatie correct hebt ingevoerd en ga vervolgens naar 'Bestelling Plaatsen'.

Healthandscience.eu bevestigt daarop de plaatsing van uw bestelling door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres te versturen. De e-mail met bevestiging van uw bestelling vermeldt uw naam, het ordernummer en de totaalprijs van uw bestelling.

Neem alstublieft contact met ons op als zich moeilijkheden voordoen bij het bestellen.

Betaling

Betaling geschiedt via de bij de bestelling ingesloten factuur. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, wordt er een Herinnering verstuurd en worden er extra kosten van13,50/DKK100,00 in rekening gebracht. Is de factuur na de derde herinnering nog niet voldaan, dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Verzendkosten

Hieronder vindt u de verzendkosten, die gebaseerd zijn op de kosten die healthandscience.eu moet maken om deze dienst aan te bieden. De tarieven zullen periodiek worden herzien.

Verzendkosten binnen Denemarken: DKK 12,50.
Verzendkosten naar andere EU-landen. EUR 2,96.

Aflevering

De publicaties worden afgeleverd op het postadres dat vermeld staat op uw bestelformulier.

Deellevering

In de regel zal healthandscience.eu de door u bestelde boeken in één pakket afleveren. Indien dat niet mogelijk is, zal healthandscience.eu de bestelling in gedeelten afleveren en de extra verzendkosten voor eigen rekening nemen.

Verzendingen onder 2kg worden gewoonlijk via de normale post binnen 7 dagen naar adressen in de EU gestuurd, en binnen 10 dagen naar adressen buiten de EU.

De levertijden zijn gebaseerd op de gemiddelde tijd die nodig is om orders te verwerken en te verzenden.

Healthandscience.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevraagde bestellingen (en/of leveringen) van publicaties die een gebruiker van de webshop op naam van een andere persoon (ontvanger) plaatst.

Wanneer de verdenking bestaat dat de vrije, online bestelservice oneigenlijk gebruikt, dan wel misbruikt wordt, behoudt healthandscience.eu zich het recht voor om daarvan verdachte bestellingen en/of leveranties te blokkeren of te corrigeren. Healthandscience.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verlate aflevering als gevolg van overmacht, zoals computerstoringen, ontwrichting of stakingen bij de postdiensten.

Algemene regels voor retourneren

Als u een product wilt retourneren, dient het in dezelfde staat te verkeren als waarin u het ontving - en zendtu alstublieft een kopie van uw factuur van healthandscience.eu mee.

De kosten van de retourzending worden niet vergoed. Het aankoopbedrag van uw bestelling zal op uw rekening worden teruggestort zodra wij hebben vastgesteld dat het product in correcte staat verkeert. Normaal gesproken geschiedt de retourbetaling binnen veertien dagen.

Indien u een verkeerd afgeleverd of beschadigd product retourneert, vergoeden wij uw verzendkosten. We behouden ons het recht voor om een tekortkoming te corrigeren of de bestelling te vervangen door een onbeschadigd product, in plaats van het aankoopbedrag terug te storten.

Producten die na de retourperiode van 15 dagen geretourneerd worden, worden niet geaccepteerd.

Indien u nog vragen hebt met betrekking tot verzending en aflevering, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Contractuele voorwaarden

Contracten met healthandscience.eu worden uitsluitend in het Deens opgesteld.
Alle cliënten die aankopen doen bij healthandscience.eu worden beschermd door de "Deense wetgeving op het gebied van de verkoop van goederen en van de bescherming van consumenten". Als consument bent u derhalve beschermd door de toepasselijke wetgeving.

Disclaimer

Healthandscience.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor iets anders dan wat krachtens de Deense wetgeving vereist is.

Geschillen

Alle geschillen tussen healthandscience.eu en derden zullen beslecht worden door het Maritieme en Commerciële Hof in Kopenhagen.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u een order plaatst of een gebruikersprofiel aanmaakt op healthandscience.eu zijn de privacyvoorwaarden (zie hieronder) van toepassing op het beheer van uw persoonlijke informatie. Wij adviseren u om deze voorwaarden uit te printen en op te slaan.

Privacyvoorwaarden

De gebruiker van healthandscience.eu is te allen tijde onderworpen aan de privacyvoorwaarden. De privacyvoorwaarden kunnen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd. Als u vragen over of aanmerkingen op deze voorwaarden hebt, neem dan alstublieft contact met ons op.

Toestemming

Als u een order plaatst bij healthandscience.eu gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden. U geeft healthandscience.eu hierbij het recht om uw persoonlijke informatie te beheren zoals beschreven in de privacyvoorwaarden.

Registratie van persoonlijke informatie: bestellingen

Als u een order plaatst bij healthandscience.eu slaan wij een aantal gegevens over u op. We registreren uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres en het product/de producten die u koopt. We gebruiken deze informatie om uw bestelling af te handelen en in overeenstemming met de Deense wetgeving op het gebied van de boekhouding wordt deze informatie voor een periode van 5 jaar na uw laatste aankoop bewaard.
Ook leggen we vast dat u onze algemene voorwaarden en onze privacyvoorwaarden hebt geaccepteerd.

Bovendien past healthandscience.eu statistische bewerkingen toe op logfiles. Dat betekent bijvoorbeeld dat we statistische bewerkingen gebruiken om bestsellerlijsten op te stellen.

De registratie van persoonlijke informatie: gebruikersprofiel

Om een order te kunnen plaatsen bij healthandscience.eu dient u een gebruikersprofiel aan te maken. Tijdens het aanmaken van het gebruikersprofiel op healthandscience.eu registreren wij de gegevens van een aantal verplichte invulvelden. Dit zijn uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres en telefoonnummer. Bovendien registreren wij welk product/welke producten u via uw gebruikersprofiel koopt en leggen wij vast dat u de algemene voorwaarden en de privacyvoorwaarden van healthandscience.eu hebt geaccepteerd.

We gebruiken de informatie uit de verplichte invulvelden van het gebruikersprofiel op dezelfde wijze als de informatie die u geeft wanneer nu een bestelling plaatst (zie boven). Bovendien gebruiken we uw e-mailadres om uw gebruikersprofiel te identificeren, om een bestelling of transactie te verwerken of te effectueren, om u informatie te verschaffen die relevant is voor uw interesses en behoeften en om u te informeren over speciale aanbiedingen, promotieacties, onderzoeken, nieuwsbrieven, producten, evenementen en diensten van onszelf, met ons geaffilieerde bedrijven en van onafhankelijke derde partijen.
Ook kan het voorkomen dat we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt combineren met informatie die we uit andere bronnen verzamelen of die al in ons bezit is, en die online danwel offline is verzameld of afkomstig is van met ons geaffilieerde bedrijven, ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden.
We kunnen uw persoonlijke informatie delen met relevante agenten of vertegenwoordigers, met joint ventures en entiteiten waarvoor wij optreden als agent, licentiehouder of uitgever en met in aanmerking komende leveranciers en dienstverleners, inclusief klantenondersteuning, e-mailproviders, verzendhuizen en transporteurs, IT-dienstverleners en met ons geaffilieerde bedrijven, handelsnamen en divisies binnen de wereldwijde healthandscience.eu, ter ondersteuning van de productie en levering van onze producten en diensten, de ontwikkeling en het beheer van ons bedrijf, de bedrijfssystemen en applicaties, voor de verwerking van betalingen, klantenservice, marketing, promotie en communicatie en andere doeleinden zoals vermeld in deze privacyvoorwaarden.
We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met de wereldwijd met ons geaffilieerde bedrijven en met verenigingen, sponsoren en andere onafhankelijke derde partijen die u informatie willen zenden over hun producten en diensten, voor zover die voor u interessant kunnen zijn.
We kunnen ook genoodzaakt zijn uw persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving, in het kader van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, of om onze rechten te handhaven en eigendom te beschermen, om veiligheidsrisico's, fraude of andere kwaadwillige activiteiten te ontdekken, te onderzoeken of te helpen voorkomen, om de rechten, eigendom of veiligheid van onze gebruikers, medewerkers of anderen te beschermen, of wanneer healthandscience.eu, de site of een daaraan gerelateerde afdeling of activiteit wordt verworven door, overgeheveld naar of samengevoegd met een ander bedrijf.

Cookies en IP-adressen

Healthandscience.eu gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Het bestand identificeert uw computer wanneer u healthandscience.eu bezoekt en bevat geen persoonlijke informatie over u. Cookies helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid van healthandscience.eu voor u te optimaliseren. De cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat healthandscience.eu uw gebruikersnaam onthoudt.
Bij elk bezoek aan healthandscience.eu wordt uw IP-adres geregistreerd. Uw IP-adres is een numeriek label dat verbonden is met de computer waarmee u healthandscience.eu bezoekt. Registratie van het IP-adres maakt het mogelijk dat healthandscience.eu altijd een specifieke computer kan opsporen in het geval van oneigenlijk of illegaal gebruik tijdens een bezoek aan healthandscience.eu.

Verstrekken van persoonlijke informatie

Healthandscience.eu verstrekt uw persoonlijke informatie alleen met uw toestemming en alleen op de wijze zoals beschreven in de voorwaarden. Er vindt geen andere openbaarmaking of verstrekking van persoonlijke informatie plaats.

Verantwoordelijkheid voor gegevens

Healthandscience.eu is verantwoordelijk voor de gegevens die wij registreren in verband met uw aankoop bij healthandscience.eu, voor de gegevens ontleend aan de verplichte invulvelden van uw gebruikersprofiel en voor de registratie van cookies en IP-adressen.

Copyright en handelsmerken

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door healthandscience.eu. De informatie en de materialen die op de site te zien zijn, worden uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik getoond. Alle inhoud van de site, inclusief vormgeving, tekst, grafieken en diagrammen, audio en video en de selectie en schikking daarvan, is ongelimiteerd eigendom van healthandscience.eu en valt onder de bescherming van internationale copyrightwetgeving.
Niets van deze inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder voorafgaande geschreven toestemming van de copyrighthouder. Dit met uitzondering van het downloaden van een enkelvoudige kopie van inhoud op één afzonderlijke computer, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle bepalingen omtrent copyright en eigendom intact worden overgenomen. Aanpassing van enig deel van de inhoud of het gebruik van enig deel van de inhoud voor enig andere doeleind dan in deze algemene voorwaarden uiteengezet (met inbegrip van alle op enige andere website of computernetwerk publiceerde voorwaarden) is verboden. Verzoeken om publicatie van enige inhoud van deze site of van citaten uit of samenvattingen van enig boek dat op deze site vermeld staat, dienen gericht te worden aan healthandscience.eu, op het hierboven genoemde adres.

Handelsmerken van derden

Alle handelsmerken van derden die op de site worden gebruikt zijn eigendom van hun respectievelijke bezitters.

Links naar websites van derden

Op de site kunnen links geplaatst zijn naar websites van derden die door anderen worden onderhouden en beheerd. Deze links zijn uitsluitend geplaatst voor het gemak van gebruikers en impliceren in geen enkel opzicht een waardeoordeel van healthandscience.eu over die sites. Ook heeft healthandscience.eu geen enkele controle over de inhoud van die sites.

Gebruiksvoorwaarden

De site wordt naar best vermogen en te goeder trouw beheerd door healthandscience.eu , maar aan de inhoud van deze gehele website, delen daarvan of enige andere site waaraan deze site is gelinkt, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten worden hierbij uitgesloten, voor zover dat binnen het kader van de wetgeving is toegestaan. De inhoud van deze site is geen advies en dient niet te worden aangewend als grondslag voor het nemen van een beslissing, of voor het afzien van een beslissing. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de site vrij zal zijn van infecties door virussen of van enig ander element dat mogelijk schadelijk of destructief is.
Healthandscience.eu is niet aansprakelijk voor verlies, verwonding, claims, aansprakelijkheid of enige vorm van beschadiging voortkomend uit of gerelateerd aan: a) fouten in of leemten op deze website en haar volledige inhoud; b) de inhoud van enige derde partij; c) het niet beschikbaar zijn van deze website, de inhoud of enig deel daarvan; d) uw gebruik van deze website of de inhoud daarvan; of e) door gebruik van enig toestel of enige software in verband met deze website of de inhoud daarvan. Healthandscience.eu is bovendien niet aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte of, incidentele schade, noch voor gevolgschade of schadevergoedingen in welke vorm dan ook (met ongelimiteerd inbegrip van advocatenkosten) die op welke wijze ook het gevolg zijn van, voortkomen uit, of ontstaan in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website, of de inhoud daarvan, of de inhoud van enige derde partij.

Veranderingen

Healthandscience.eu behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Alle veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, vergezeld van een revisiedatum. Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig op eventuele aanpassingen. Het voortgezette gebruik van de site na de publicatie van enige wijziging in de algemene voorwaarden impliceert dat u de veranderingen accepteert en daarmee instemt.

De algemene voorwaarden werden voor het laatst in april 2014 aangepast.